Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA DELAVNICO: NOVOSTI PRI RAVNANJU Z EMBALAŽO IN NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA/PODJETNIKE

Delavnica bo potekala na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina v sredo, 23.5.2018 ob 16.00 uri.

Seznanjeni boste z novostmi in obveznostmi, ki jih prinaša nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Program delavnice:

 • Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet
 • (Nove) obveznosti oseb, ki dajejo embalažo v promet
 • Vodenje evidence in poročanje o embalaži, dani v promet
 • Obveznost poročanja o dajanju embalaže v promet
 • Plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo
 • Plastične nosilne vrečke (PNV)
 • Nov okoljski cilj glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk
 • Vodenje evidence o ZLPNV in poročanje distributerja o tem
 • Prepoved nudenja brezplačnih PNV potrošnikom in izjeme od te prepovedi
 • Nadzorni organi nad poročanjem, vpisom in plačili
 • Roki za prilagoditev
 • Praktični primeri

Kotizacija: brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Prijave:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 031 72 41 42 do petka 18.5.2018 do 13.00 ure.