Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA USPOSABLJANJE – IZZIVI V DELOVNIH RAZMERJIH

Vsebina:

Sklop 1:

 VAJENIŠKI SISTEM – OOZ NOVA GORICA, v torek 15.5.2018 ob 16.00 uri

 • Predstavitev vajeniškega sistema

Sklop 2:

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IN DRUGI NAČINI PRENEHANJA DELOVNEGA      RAZMERJA – OOZ AJDOVŠČINA, v torek, 22.5.2018 ob 16. uri

 • Postopek in vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Drugi načini prenehanja delovnega razmerja
 • Predhodne preverbe in postopki pred odpovedjo
 • Pomen statusa varovanih kategorij pred odpovedjo
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (iz poslovnih razlogov, iz razloga nesposobnosti iz krivdnega razloga, iz razloga “invalidnosti”)
 • Izredna odpoved s strani delodajalca in delavca
 • Kako naj delodajalec odreagira, če delavec vloži tožbo
 • Ugotovitve Inšpektorata za delo in sodna praksa
 • Vprašanja, odgovori in diskusija

Sklop 3:

KO VAS OBIŠČE DELOVNI INŠPEKTOR ZA PODROČJE DELOVNIH RAZMERIJ – OOZ AJDOVŠČINA, v torek, 12.6.2018 ob 10.00 uri

 • Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora
  Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku
  Najpogostejše kršitve delodajalcev
  Plačilo za delo:
  o  Letni dopust in regres za letni dopusto  Plačilni dano  Kraj in način izplačila plače

  o  Dodatek na delovno dobo

  o  Povračila stroškov v zvezi z delom

  o  Zadrževanje in pobot izplačila plače

  o  Nadomestilo plače

  Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:
  Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa
  Nadurno delo
  Odmori in počitki
  Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi)
  Pogodba o zaposlitvi:
  Sklepanje pogodb za določen čas
  Obvezne sestavine pogodbe
  Izročitev pisne pogodbe
  Pogoji za sklenitev pogodbe
  Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe
  Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
  Objava prostega delovnega mesta
  Akt o sistemizaciji delovnih mest
  Elementi delovnega razmerja
  Prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu
  Odgovori na vprašanja in diskusija

Kotizacija: brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Prijave: Za udeležbo na usposabljanju je potrebna predhodna prijava na telefon 36 44 900 ali elektronske pošte na naslov tea.gruden@ozs.si