Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA DELAVNICO: OPTIMIRANJE POSLOVNIH POROČIL

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina vas vabi na delavnico

OPTIMIRANJE POSLOVNIH POROČIL

v torek, 20.11.2018 ob 17.00 uri, ki bo

na sedežu Zbornice, Vipavska cesta 4.

Funkcija računovodskega informiranja je, da posreduje notranjim in zunanjim uporabnikom podatke o poslovanju poslovnega sistema, torej podjetja ali samostojnega podjetnika. Računovodski podatki predstavljajo osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev uporabnikov računovodskih izkazov, na primer poslovodstva podjetja, poslovnih partnerjev, bank in države. Slabi poslovni rezultati oz. poslovni rezultati, ki niso skladni s pričakovanji poslovodstva oz. z zahtevami zunanjih uporabnikov predstavljajo težavo, ki se ji lahko izognemo s sprejemanjem pravilnih odločitev tekom leta. Ob oblikovanju izkaza poslovnega izida pa lahko na končni rezultat podjetja vplivamo s tako imenovanim kreativnim računovodstvom.

Na seminarju se bomo posvetili diskrecijski izbiri, ki nam jo ponujajo Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Slovenski računovodski standardi. Predstavili bomo zakonsko podlago na podlagi katere lahko sprejmemo odločitve, ki povečajo ali zmanjšajo naš poslovni izid. Na praktičnih primerih pa bomo pridobljeno znanje utrdili.

Seminar je namenjen podjetnikom, ki želijo pridobiti znanje o tem kako njihove odločitve vplivajo na končni rezultat podjetja in, ki želijo pridobiti razumevanje zakonodaje in SRS na tem področju.

Program delavnice:

·        Kaj lahko podjetnik že med letom naredi, da bo rezultat poslovanja kar najboljši, davčno breme pa čim manjše

·        Kako iz računovodskih izkazov nastane davčna bilanca in optimiranje plačila davka

·        lzbira pravih računovodskih usmeritev, poslovnih odločitev, ki optimirajo davčno bilanco

·        Možnosti, ki nam jih omogoča Zakon o davku od dohodka pravnih oseb / Zakon o dohodnini,

Praktični primeri

·        kaj lahko dejansko storim za zmanjšanje davčne osnove ali povečanje dobička,

·        kako davčna zakonodaja vpliva na določanje višine davčne osnove in posledično temu tudi plačilo davka!

·        Vprašanja.

Trajanje: 3 ure (17:00–20:00)

Kje: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

Predavateljica: Meta Mržek, Taxa d.o.o.

Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava na telefon 36 44 900 ali elektronske pošte na naslov tea.gruden@ozs.si

Seminar je za udeležence brezplačen.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT svetovanje Goriška«.

Vljudno vabljeni!