Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

PRIJAVA RAČUNA V TUJINI

Pravne osebe, fizične osebe ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki odprejo plačilni račun v tujini, morajo finančni upravi ta račun prijaviti v osmih dneh od odprtja. Plačilnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti, ker jih FURS pridobiva po uradni dolžnosti.

Kakšen je postopek prijave računa, odprtega v tujini?

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko sistema  eDavki (obrazec DR-Račun) oziroma plačilni račun iz tujine lahko prijavi tudi na  obrazcu DR-02 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter v rubriko 10 podatke o tujem računu). K obrazcu je potrebno priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih zavezanec prijavlja. Te listine so na primer skenirana pogodba o odprtju bančnega računa, bančne kartice in ostalo, da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Izpolnjen obrazec se lahko vloži:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (obrazec DR-Račun),
  • osebno ali po pošti (obrazec DR-02), in sicer na kateremkoli finančnem uradu (razen Posebnem finančnem uradu in Generalnem finančnem uradu).

Vse spremembe podatkov (npr. datum zaprtja računa v tujini, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

Vir: http://www.fu.gov.si

Tea Gruden