Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

Podaljšanje vozniških dovoljenj-koda 95

Poklic voznika je drugi najbolj iskani poklic v Sloveniji. Voznik tovornjaka ali voznik avtobusa pri svojem delu prevzema večjo odgovornost, kot si predstavljamo drugi. Poklicni voznik svojo poklicno usposobljenost dokazuje z opravljeno temeljno kvalifikacijo – koda   95. Kdor želi postati poklicni voznik mora najprej pridobiti vozniško dovoljenje C in E oziroma D      kategorije. Nova zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu določa, da morajo vsi novi vozniki pridobiti temeljno kvalifikacijo – koda 95, ki jo pridobijo na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo.

Po uspešno opravljenem preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije, voznik pridobi kodo 95 z vpisom v vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let. Koda 95 se podaljšuje na osnovi opravljenih rednih usposabljanj v obsegu 35 ur, vsako leto 7 ur.

V mesecu septembru letošnjega leta mnogim voznikom poteče koda v vozniškem dovoljenju. Kar nekaj vprašanj je bilo na temo prilog za podaljšanje, predvsem zdravniškega spričevala.

Vsem voznikom, ki so si vozniško dovoljenje pridobili pred 19. 1. 2013 in ki niso imeli nobene zdravstvene omejitve, se je vozniško dovoljenje izdalo do 80. leta starosti. Ob vpisu kode 95 je bilo tem voznikom po l. 2009 izdano novo vozniško dovoljenje, iz katerega je razvidno, da jim vozniško dovoljenje velja 10 let, veljavnost kategorij (na drugi strani obrazca, v rubriki št. 11) pa jim je ostala do 80. leta starosti voznika – ti vozniki ob podaljšanju kode ne potrebujejo predložiti zdravniškega spričevala. Predložiti je potrebno: spričevalo o rednem usposabljanju, staro vozniško dovoljenje, 1 fotografijo (3,5x 4,5 cm) in plačajo strošek 19,03 eura za izdajo novega vozniškega dovoljenja (prioritetna izdaja 26,33 eura).

Vsi drugi vozniki, ki so si prvič pridobili vozniško dovoljenje po datumu 19. 1. 2013, ali vozniki, ki so že pred tem dnem morali za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti zdravniško spričevalo, da so telesno in duševno zmožni voziti motorna vozila določenih kategorij  kot tudi vozniki, ki jim je vozniško dovoljenje sicer bilo izdano do 80. leta starosti, a so zaradi storjenega cestno prometnega prekrška ali drugih razlogov morali opravljati kontrolni zdravstveni pregled in so si morali posledično pridobiti novo vozniško dovoljenje, na podlagi katerega jim je bilo vozniško dovoljenje izdano za krajši čas – za vse te voznike pa velja, da morajo za podaljšanje vozniškega dovoljenja predložiti tudi novo zdravniško spričevalo, a običajno datuma poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja in veljavnosti kode 95 nista ob istem datumu oz. obdobju. Ta dva datuma se običajno tudi zelo težko uskladita, saj voznik lahko opravi ponovni zdravstveni pregled  za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, do največ 30 dni pred potekom veljavnosti (drugi odstavek 88. člena Zvoz-1 (uradni list RS, št. 85/2016), veljavnost kode pa je tudi na drug datum.

Glede na pojasnjeno velja, da običajno za podaljšanje kode 95 ni potrebno predložiti zdravniškega spričevala, z redkimi izjemami.

Predlagamo, da preverite veljavnost izdanega vozniškega dovoljenja in  veljavnost kategorij (na drugi strani obrazca, v rubriki št. 11). V kolikor je veljavnost kategorij do njihovega 80. leta starosti za podaljšanje kode 95 ne potrebujejo predložiti novega zdravniškega spričevala. V primeru drugačne veljavnosti ali zdravstvenih omejitvah svetujemo, da se pravočasno naročite na zdravniški pregled.

Tea Gruden

Vir: Zvoz-1 in OOZ Tolmin, https://www.bb.si/

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si