Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA DELAVNICO: POSLOVNO POROČANJE IN DAVČNE NOVOSTI V LETU 2020

Vabimo vas na delavnico

POSLOVNO POROČANJE IN DAVČNE NOVOSTI V LETU 2020,

 ki bo v četrtek, 13.2.2020 ob 15.30 uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina

 

Vsebina:

  1. Poslovno poročanje za leto 2019
  2. Davčne novosti v letu 2020
    – spremembe Zakona o dohodnini,
    – spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in
    – spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

 Kotizacija: brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

 Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 031 72 41 42 do srede, 12. 2. 2020 do 14.00 ure.