Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA USPOSABLJANJE: »KORAKI V TURIZMU«

Vabimo vas na usposabljanje

»KORAKI V TURIZMU«,

ki bo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina,

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

 

Slovenija postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija,  zato se za turistično oddajo sob ali stanovanj odloča vse več lastnikov nepremičnin. Število lastnikov nepremičnin, ki svoja stanovanja ali sobe raje oddajo turistom kot najemniku, ki bi nepremičnino najel za daljši čas, se je v zadnjih treh letih podvojilo.  Finančna uprava v letu 2020 napoveduje poostren nadzor nad tovrstnimi zaslužki.

Vsebina usposabljanja:

 1. Dan – prvi koraki v sredo, 26.2.2020 ob 16. uri
 • Turizem v Sloveniji: uspešna in rastoča gospodarska panoga.
 • Različne pravno organizacijske oblike podjetij, njihove prednosti in slabosti pri

oddajanju sob.

 • Višina in plačilo prispevkov za socialno varnost.
 • Registracija v poslovni in davčni register.
 • Davčna obveznost pri poslovanju s tujino.
 • Izdajanje računov in davčno potrjevanje le teh.
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti oddajanja nepremičnin v turistične namene.
 • Vpis nepremičnin v register nastanitvenih obratov in E-turizem.
 • Kategorizacija.
 • Vprašanja in odgovor.
 1. Dan – petzvezdični turizem – butična ponudba nastanitve – v ponedeljek 16.3.2020 ob 17. uri
 • Kaj pomeni butično?
 • Kaj je butični turizem?
 • Kakšna je ponudba, kako jo oblikovati in kakšni so produkti butičnega turizma?
 • Kako oblikovati petzvezdična doživetja?
 • Kako razviti že obstoječe produkte v produkte z dodano vrednostjo?
 • Kaj pomeni butični pristop?
 • Kakšna je praksa v slovenskem turizmu?
 • Predstavitev primera petzvezdičnega turizma na kmetiji?

      3.Dan – Ustvarjanje ambientov in doživljajskih izkušenj v prostoru s pomočjo krajinsko-  

          arhitekturnih in arhitekturnih ureditev – v ponedeljek 23.3.2020 ob 17. Uri

 • Doživljajske izkušnje v prostoru in ambientalne ureditve kot dodana vrednost turistične

ponudbe

 • S konceptom ureditev do privlačnejših zunanjih in notranjih ureditev
 • Primeri dobrih in slabih praks

 

Kotizacija: brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Usposabljanje je financirano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

 Prijave in informacije:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 031 72 41 42 do torka, 25. 2. 2020 do 12.00 ure.