Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA WEBINAR DELAVNICO Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

 VABIMO VAS NA WEBINAR DELAVNICO

 

Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji,

ki bo v torek, 16.2.2021 ob 16.00 uri

 

Vsebina :

1.    Davčni obračun za leto 2020
•    Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
•    Upoštevanje odbitka tujega davka
•    Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
•    Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
•    Amortizacija
•    Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
•    Poslovanje s povezanimi osebami
•    Davčne olajšave
•    Posebnosti pri »normirancih«
•    Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

2.    Vračilo državne pomoči
•    Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek
•    Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
•    Preplačila nekritih fiksnih stroškov
•    Postopek vračila pomoči

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave:

https://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N6700001XcQYd do 15.2.2021

Povezavo do webinar delavnice boste prejeli  dan pred dogodkom.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.