Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO NA WEBINAR DELAVNICO HIGIENA ŽIVIL IN SISTEM HACCP

Vabimo vas na webinar delavnico

HIGIENA ŽIVIL IN SISTEM HACCP

ki bo v ponedeljek, 24.5.2021 ob 17.00 uri

Udeleženci se bodo na izobraževanju seznanili ali obnovili znanje iz področja Uredbe (ES) št. 852/2004 o higieni živil s poudarkom  na HACCP sistemu. Delavnica je namenjena tako nosilcem živilske dejavnosti, kot posameznim osebam, ki morajo znati ravnati z živili v vseh fazah postopkov od primarne proizvodnje do prodaje.

Seznanili se boste tudi s trenutno veljavno zakonodajo na področju;

  • Zahteve zakonodaje na področju varne hrane
  • Higiena živil, odgovornosti nosilcev dejavnosti in zaposlenih
  • Spremljajoči higienski programi
  • Novosti v zakonodaji in obveznosti (transmaščobne kisline, akrilamid …)
  • Umik in odpoklic živil in novosti v zakonodaji
  • Priporočila nosilcem dejavnosti podana s strani NIJZ za delo z živili ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2
  • Kdaj so potrebne dopolnitve HACCP dokumentacije (prevzem hrane, dostava hrane ipd.)

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave: 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N6700001Y3Ofo

 Povezavo do webinar delavnice boste prejeli  dan pred dogodkom.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.