Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS: IZKUŠNJE PODJETIJ PRI PRIDOBIVANJU POVRATNIH IN NEPOVRATNIH SREDSTEV,

 

 

 

 

 

 

VABIMO VAS NA DOGODEK

 

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS:

IZKUŠNJE PODJETIJ PRI PRIDOBIVANJU POVRATNIH IN NEPOVRATNIH SREDSTEV,

ki bo potekalo v Vinski kleti Miška na Erzelju,

v sredo, 15.9.2021 ob 19.00 uri

VSEBINA: 

  1. Trenutno odprti razpisi
  2. Drugi finančni viri
  3. Postopki pridobivanja finančnih virov
  4. Prijave na razpise
  5. Izkušnje podjetij pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev, vključitev podjetnikov v pogovor
  6. Pogostitev udeležencev

 

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si

Prijave:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali na telefon 36 44 900  do torka, 14.9.2020 do 14.00 ure.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Dogodek  je financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.