Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

»Covid 19 in potrebe po revizijah ocen tveganj«

vabimo vas na delavnico na temo

»Covid 19 in potrebe po revizijah  ocen tveganj«

ki bo v ponedeljek, 13.9.2021 ob 18.00 uri

na sedežu Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4.

 

Covid je prinesel »nove« zakonske zahteve tudi na področju varstva pri delu, saj je zakonska dolžnost delodajalcev, da morejo sedaj narediti revizijo oceno tveganja. Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja. To jim nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Vsak delodajalec je ne glede na dejavnost in število zaposlenih dolžan izdelati oceno tveganja, samozaposlene osebe pa le v primeru, ko pri delu obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb in poklicnih bolezni. V praksi se praviloma ocenjuje tveganja za tipična delovna mesta v podjetju, na katerih so delavci izpostavljeni nevarnostim (npr. šofer, monter …). Glede na to, da se bioloških dejavnikov v preteklosti praviloma ni ocenjevalo, razen v zelo specifičnih delovnih okoljih (npr. medicina, laboratorij, veterina, ipd.), je spričo vdora Koronavirusa 2 hudega akutnega respiratornega sindroma (SARS-CoV-2), ki povzroča nalezljivo bolezen COVID-19, potrebno obstoječe ocene tveganja dopolniti, saj ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganja delovnih mest praviloma ne zadostujejo. Pred virusom SARSCoV-2 ni varno nobeno delovno okolje, saj je virus razširjen praktično vsepovsod, zato ocenjujemo, da bo večina delodajalcev dolžna izvesti dopolnitev dokumentacije, verjetno pa tudi nekatere samozaposlene osebe.

Vsebina delavnice:

  • Zakaj potrebujemo revizijo ocene tveganja .
  • Nova tveganja na delovnem mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo, definicija drugih morebitnih kritičnih točk v podjetju …).
  • Identifikacija nevarnosti v zvezi s SARS CoV-2, ki so prisotne pri izvajanju del.
  • Ocenitev tveganja za okvaro zdravja delavcev zaradi nevarnosti za okužbo in širjenje okužbe.
  • Ali je tveganje za okužbo in za širjenje okužbe sprejemljivo.
  • Uvedba ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja za okužbo in za širjenje okužbe.
  • Določitev potrebnih ukrepov in odgovornih oseb (vrste ukrepov; hitra testiranja, organizacijski idr.).

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave:  po mailu, tea.gruden@ozs.si ali na telefon 05 36 44 900

 Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.