Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCEV IN DELAVCEV GLEDE PCT

VABIMO VAS NA WEBINAR DELAVNICO na temo

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCEV  IN DELAVCEV GLEDE PCT,

ki bo v torek, 21.9.2021 ob 13.00 uri

 

Od srede 15. 9. 2021 dalje velja nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV. Širi pogoj PCT na vse zaposlene pri delodajalcih in tiste, ki pri njih opravljajo delo na kakršnikoli pravni podlagi (študentje, upokojenci, …) ali samostojno opravljajo dejavnost. Pri tem se zastavljajo številna vprašanja predvsem v povezavi s tem, kakšne so pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev.

Udeleženci se boste seznanili z: 

 • Kaj je PCT pogoj in kaj šteje za dokazilo?
 • Kdo mora izpolnjevati PCT pogoj?
 • Katere podatke o delavcih v smislu PCT lahko delodajalec zbira?
 • Ali lahko od delavca zahteva predložitev dokazil in katerih?
 • Ali lahko delodajalec dokazila hrani in podatke obdeluje?
 • Kakšno evidenco morajo izpolnjevati delavci, ki se morajo testirati?
 • Ali se morajo delavci samotestirati ali jih lahko delodajalec napoti na testiranje?
 • Ali se čas testiranja všteva v delovni čas?
 • Kdo nosi strošek testiranja?
 • Ali lahko delodajalec predpiše pogoj PCT tudi za poslovne partnerje in kako ga lahko preverja?
 • Ali lahko pogoj PCT predpiše delodajalec tudi po koncu veljavnosti odloka in kako?
 • Delovnopravno postopanje delodajalca, če se delavec ne želi testirati.
 • Opravičene odsotnosti delavcev zaradi karantene in višje sile.
 • Kako se obravnava odsotnost, če je delavec pozitiven na HAG testu in negativen na PCR testu?
 • Do kakšnih podatkov je delodajalec upravičen v primeru, da je bil delavec v stiku z okuženo osebo?
 • Druga aktualna vprašanja.

 

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si ali po telefonu 36 44 900.

Prijave:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG2guanUnNKRbSO3zC7s9T87LTR74xRzsOS08aKwt_Lsi_iw/viewform?usp=pp_url

Povezavo do webinar delavnice boste prejeli  dan pred dogodkom.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Delavnica  je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.