Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

Vabilo na delavnico NOVOSTI NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA

Vabimo vas na delavnico na temo

 

NOVOSTI NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA

ki bo v sredo, 26.1.2022 ob 17.00 uri

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4.

Državni zbor je 9. decembra 2021 sprejel vsebino Novega Gradbenega zakona. Zakon se bo začel uporabljati 1.6.2022.

Vsebina:

 • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja;
 • Nekaj primerov razvrščanja objektov po novem predlogu Uredbe;
 • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem;
 • Hranjenje projektov, dokazil, gradbenih in uporabnih dovoljenj pred uvedbo PIS;
 • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS;
 • Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti;
 • Predpisane so bistvene in druge zahteve;
 • Predpisana je uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov;
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje, pridobivanje projektnih pogojev, soglasja nadomeščajo mnenja, kakšna je razlika, gradbeno dovoljenje, postopek, pogoji, veljavnost, Integralni postopek – kratka predstavitev;
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja;
 • Poskusno obratovanje;
 • Investitor in njegove obveznosti v povezavi z izvajalcem po GZ in po pogodbi;
 • Prijava pričetka gradnje;
 • Pogoji za izvajalca in vodjo del po GZ del in njihove obveznosti;
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora v povezavi z izvajalcem;
 • Praktični primeri;

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave:  Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava na telefon 05 36 44 900 ali elektronske pošte na naslov tea.gruden@ozs.si

Obvezno je izpolnjevanje PCT pogojev, PCT pogoj se bo kontroliral na vstopu v dvorano.

Ves čas predavanja je obvezno nošenje mask.

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.