Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

Vabilo na delavnico: NOTRANJI NADZOR IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V ŽIVILSTVU

 

 

VABIMO VAS NA DELAVNICO

 

NOTRANJI NADZOR IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V ŽIVILSTVU,

ki bo v torek, 16.5.2023 ob 17.00 uri,

v prostorih OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4.

 

Ustanavljate svoje podjetje ali pa že imate svoje podjetje, kjer boste delali z živili (gostilne, kavarne, kmečki turizem, bari, pekarne catering, obrati s hitro hrano, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, transportna podjetja, zavodi, vrtci), imate težave z vzpostavitvijo HACCP sistema, ste morda dobili odločbo inšpektorja za varno hrano, ali bi se radi izobrazili, da bi se zavedali svoje odgovornosti za pripravo varne in zdrave hrane?

Vsem, ki se zavedate zahtev zakonodaje pri ravnanju z živili Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 zahteva v svojem 17. členu, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Uredba 852/2004 o higieni živil med drugim zahteva letni plan izobraževanj.

Na seminarju boste izvedeli, zakaj je pomembno, da se zaposleni zavedajo, kakšno škodo lahko povzročijo, če niso poučeni o higieni živil, o svojem zdravstvenem stanju in, če ne prepoznajo dejavnikov tveganja. Živila so lahko prenašalci različnih bolezni, saj se lahko kvarijo že od samega začetka proizvodnje, pa tudi pri nadaljnji predelavi, skladiščenju, prevozu in uporabi. Vse bolj globaliziran svet omogoča, da so proizvajalec, predelovalec, skladiščnik in končni uporabnik iz različnih držav. Škoda je lahko zelo dolgotrajna: izbruhi nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano, zastrupitve s hrano, izguba strank, finančne kazni zaradi neupoštevanja zakonodaje, …

Zato je potreben mednarodni sistem, ki stremi k enotnim standardom in HACCP je del tega sistema. V Sloveniji področje varnih živil ureja Zakon RS o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Vsebina:

  • Zahteve zakonodaje na področju varne hrane
  • Higiena živil, odgovornost nosilcev dejavnosti in zaposlenih
  • Sistem HACCP v praksi, kdaj lahko uporabljamo smernice, kdaj izdelati lasten HACCP načrt?
  • Novosti v zakonodaji in obveznosti (transmaščobne kisline, akrilamid, kultura varnosti hrane, donacija hrane ipd.)
  • Umik in odpoklic živil
  • Vodenje HACCP dokumentacije
  • Priporočila in zahteve za dopolnitev dokumentacije  v primeru dostave hrane na druge lokacije
  • Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji za varnost hrane

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si; 05 36 44 900

Prijave:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 05 36 44 900 do ponedeljka, 15. 5. 2023 do 13.00 ure.

 

Dogodek je financiran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj.