Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.siSPOT SVETOVANJE GORIŠKA


O PROJEKTU

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025.

Razpis:

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij vključno s socialnimi podjetji,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

 

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 7.763.964,00 EUR. Statistična regija Goriške regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 726.908,00 EUR.

 

Kratek opis operacije:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je konzorcijski partner  v okviru SPOT svetovanje GORIŠKA, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

 

Ključne aktivnosti so:

 1. PROGRAMI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA
 • Informiranje in promocija
 • Dogodki promocije in informiranja
 • Osnovno SPOT svetovanje
 • Dogodki podjetniškega usposabljanja
 • Podjetniško mentoriranje
 • Ekspertno svetovanje
 1. AKTIVNOSTI SPOT SVETOVALCEV IN PODJETNIŠKIH MENTORJEV, KI IZVAJAJO STORITVE TEGA JAVNEGA RAZPISA:
 • Usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih konzorcijev
 • Koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija
 • Druge aktivnosti (skladno z zahtevami agencije)

 

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriška:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner), Primorski tehnološki park d.o.o.,  RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Obdobje izvajanje: 1. 11. 2023–31. 12. 2025

 NOVICE PROJEKTA