Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

ZAKAJ VAJENIŠTVO?

Vajeništvo je oblika izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Z vključitvijo v vajeništvo se z mednarodno primerljivim izobraževanjem zagotavlja posredovanje znanja, spretnosti in poklicnih zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje, spodbuja čim prejšnjo usposobljenost za poklic in vključevanje gospodarstva v sistem izobraževanja, povezuje izobraževanje v šoli, praktično usposabljanje na vajeniškem učnem mestu in zagotavlja ustrezno usposobljen kader gospodarstvu in pospešuje zaposlovanje mladih.

V vajeniški obliki izobraževanja se najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, najmanj 40 odstotkov izobraževalnega programa pa izvede šola. Mentor mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo, pedagoško-andragoško usposobljenost in vsaj tri leta delovnih izkušenj ali mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja.

Šola bo zagotovila kakovostno izobraževanje, ki bo ustrezno prilagojeno delu v podjetju. Pred vpisom v šolo, mora bodoči vajenec skleniti vajeniško pogodbo z delodajalcem, ki ima verificirano učno mesto, in vajeniško pogodbo registrirati pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije. Istočasno se lahko sklene tudi štipendijska pogodbo. Poleg nagrade lahko vajenci prejmejo tudi štipendijo. Ob zaključku bo vajenec  pridobil spričevalo, ki bo popolnoma enakovredno spričevalu po šolsko izvedenem izobraževalnem programu.

Prednosti vajeništva za dijake
·        teorijo iz šole poveže s prakso v podjetju
·        pridobi uporabno znanje za poklic
·        spozna resnično delovno okolje
·        prejme vajeniško denarno nagrado
·        lažje dobi zaposlitev

Prednosti vajeništva za podjetja
·        prenašajo znanje in izkušnje na mlajše rodove
·        bodoče zaposlene usposobijo po svojih potrebah in povečujejo konkurenčnost
·        manj tvegajo pri izbiri novih zaposlenih

vir: www.ozs.si

Tea Gruden