Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.siSPOT 2023


O PROJEKTU

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (JR podporno okolje 2023)

Razpis:

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (JR podporno okolje 2023), SPOT regije (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Evropski sklad za regionalni razvoj, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilji javnega razpisa:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija).

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost javnega razpisa je 3.000.000,00 EUR. Statistična regija Goriške regije SPOT točke ima odobrenih sredstev v višini 172.400,00 EUR.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kratek opis operacije:

Projekt SPOT zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti SPOT regije:

 • Informiranje
 • Svetovanje
 • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja
 • Usposabljanja in delavnice
 • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriška:

Primorski tehnološki park d.o.o. (vodilni partner), RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Obdobje izvajanje: 1. 1. 2023–31. 10. 2023

Povezava: www.eu-skladi.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 


NOVICE PROJEKTA