Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA FIZIČNE OSEBE ALI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Je za samostojnega podjetnika smiselno, da združi osebni in poslovni račun?

Vsak samostojni podjetnik ima od decembra 2015 lahko odprt le en transakcijski račun.

Do decembra 2015 je Zakon o davčnem postopku narekoval, da mora imeti vsak samostojni podjetnik odprt poslovni račun, za potrebe poslovanja podjetja in hkrati tudi osebni račun za osebne transakcije. Novela ZdavP je z decembrom 2015 določbo o dveh ločenih transakcijskih računih za samostojne podjetnike odpravila. Sedaj lahko podjetnik oba računa združi v enega. Preden se podjetnik za to odloči se mora vprašati ali se mu to splača in kakšne posledice to prinese za njegove osebne transakcije in kaj pomeni to za njegovo računovodstvo?

Zakon omogoča en račun, ali je to smiselno?

V primeru, da se samostojni podjetnik odloči združiti osebni in poslovni račun v en transakcijski račun, kot mu to dovoljuje zakon, bo moral svoje osebne transakcije razkriti Finančni upravi RS. Zadržal bi lahko tudi le poslovni transakcijski račun, ker te račune banke po uradni dolžnosti razrivajo Finančni upravi RS, osebnih računov pa ne. Osebni računi imajo namreč oznako A in ne morejo postati del registra transakcijskih računov in tako javno dostopni, kar so lahko le poslovni računi z oznako T.

Pri združenem računu bo v podjetnikove osebne finance oziroma transakcije imelo vpogled tudi njegovo računovodstvo in ne le v transakcije, ki se nanašajo na podjetje. Pri skupnem računu bi se za računovodstvo povečal tudi obseg dela, saj bi morali na skupnem računu ločevati zasebne prihodke ali odhodke od poslovnih. S povečanim obsegom dela pa se za podjetnika zvišajo tudi stroški računovodstva, ki bi se sedaj moralo ukvarjati z ločevanjem vseh zasebnih in poslovnih prilivov oziroma odlivov ter jih šele nato obračunati.

Novosti pri uporabi osebnih transakcijskih računov za dejavnost od 1.7.2018

Vsi, ki uporabljate osebni transakcijski račun (TRR) tudi za dejavnost (sp-ji, sobodajalci, kmetje..), morate to sporočiti svoji banki, saj mora biti tak TRR javno objavljen v Poslovnem registru Slovenije. Novosti, ki jih Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) določa na področju vodenja RTR se pričnejo uporabljati s 1. 7. 2018. Podjetniki in zasebniki, ki že uporabljajo  osebni transakcijski račun za opravljanje dejavnosti morajo ponudnikom plačilnih storitev (PPS), ki vodijo njihove račune, sporočiti te podatke za potrebe javne objave njihovih osebnih računov, skladno s šestim odstavkom 192. Člena ZPlaSSIED. Prekrškovni organ je Finančna uprava Republike Slovenije.

Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 192. Člena tega zakona (4.odstavek 310.člena ZPlaSSIED

Tea Gruden

 

VIR: https://bankazapodjetnike.si