Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

VABILO DVODNEVNO USPOSABLJANJE: “KADROVSKI MANAGEMENT”

VABIMO VAS NA DVODNEVNO USPOSABLJANJE

»KADROVSKI MANAGEMENT«,

ki bo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina,

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

v ponedeljek, 20.5.2019 ob 15. uri in

torek 21.5.2019 ob 9.30 uri

  1. Dan
  • Sklepanje pogodb o zaposlitvi (NDČ, DČ, krajši DČ, poslovodne osebe, vodstveni delavci, kdaj skleniti aneks, kdaj novo pogodbo), pregled vzorcev pogodb in izvedba obračunov plač, pojasnila o pravilih pri obračunih plač (minimalna plača, najnižja osnova za obračun prispevkov, izhodiščne plače po KP)
  • Sklepanje drugih pogodb in kdaj jih sklepamo:  podjemna pogodba, pogodba o poslovodenju, občasno in začasno delo upokojencev, avtorska pogodba, delo preko študentskega servisa, (pojasnila kaj določena pogodba pomeni, prikaz vzorca in prikaz obračuna)
  • Zaposlovanje tujcev – postopek
  • Napotitve zaposlenih v tujino
  1. Dan
  • Izbor prave kolektivne pogodbe
  • Interni akti delodajalca  – predstavitev vsebine aktov, ki jih zahteva zakonodaja /akt o sistemizaciji, akt alkohol, akt mobbing, promocija zdravja na DM/
  • Evidence v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /praktični prikaz evidence DČ, Primeri odredb o nadurnem delu, odredb za max št nadur..)
  • Arhiviranje in hramba dokumentacije

Kotizacija: brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Prijave in informacije:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 031 72 41 42 do petka, 17. 5. 2019 do 12.00 ure.