Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

Objavljen Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Spirit je objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2. https://www.spiritslovenia.si/razpis/366

Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma), ki so imela na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
  • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji)močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Znesek sofinanciranja: 𝗻𝗮𝗷𝗺𝗮𝗻𝗷 𝟵𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 𝗶𝗻 𝗱𝗼 𝗻𝗮𝗷𝘃𝗲č 𝟵.𝟵𝟵𝟵,𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗶𝘁𝗲𝗹𝗷𝗮, v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

  • SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES.
  • SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.

Prijavitelji bodo lahko svoje vloge preko elektronskega obrazca oddajali od ponedeljka 12. 4. 2021 od predvidoma 13 ure dalje.

Zgoraj navedeno je le na kratko iz poziva, ki si ga lahko v celoti pogledate na spletni strani SPIRIT: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366. Na desni strani najdete povezavo do Javnega poziva in Pozivne dokumentacije.