Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina, Slovenija
+386 5 364 49 00
+386 5 364 49 07
marko.rondic@ozs.si
tea.gruden@ozs.si

KAKO POSKRBETI ZA VARNO DELO

 

SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi na brezplačno delavnico

 

KAKO POSKRBETI ZA VARNO DELO

 ki bo v ponedeljek 8.4.2024 ob 18.00 uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina.

 

Varstvo pri delu je zakonska obveznost. Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom. Velja pa tudi za delavce, ki občasno izvajajo delo pri njem ali na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravnoformalne oblike delovnega razmerja.

Inšpektorat RS za delo opozarja in svetuje, da je glede na nevarnosti, ki lahko obstajajo pri delu samozaposlenega smiselno, da tudi samozaposleni izvaja posamezne ukrepe, kljub dejstvu, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1) namreč nikjer izrecno ne omenja usposabljanja za varstvo pri delu ali zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov samozaposlenih oseb ter izrecno ne določa, da mora samozaposlena oseba opraviti usposabljanje  in izpit iz varstva pri delu ter zdravniški pregled na medicini dela.

Še več pa boste lahko izvedeli na dogodku.

  1. Katere informacije, pravila, navodila, ki veljajo v podjetju, moram poznati, da bi lahko varno opravljal svoje delo?
  2. Smisel varnosti in zdravja pri delu
  3. Tveganja glede na naravo dela
  4. Nevarnosti ali škodljivosti
  5. Osebna varovalna oprema
  6. Organizacija prve pomoči in reševanja

Kotizacija: brezplačno

Informacije

Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave:

Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 031 72 41 42 do petka, 5. 4. 2024 do 13.00 ure.